Biologija

Pripreme za Državnu maturu iz Biologije u grupi počinju od veljače i traju do održavanja ispita državne mature. Pripreme traju 55 sati. Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima. Višegodišnje iskustvo i stručnost naših predavača garancija je da ćete upisati željeni fakultet.

Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

 

Kontakt:

Mob: 097/683 44 25

Hitno trebaš instrukcije? Kontaktiraj nas!