Engleski jezik

Pripreme za Državnu maturu iz Engleskog jezika u grupi počinju od veljače i traju do održavanja ispita državne mature. Pripreme za A razinu traju 60 sati, a pripreme za B razinu traju 50 sati. Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.Višegodišnje iskustvo i stručnost naših predavača garancija je da ćete upisati željeni fakultet.

Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

Kontakt:

Mob: 097/683 44 25

Hitno trebaš instrukcije? Kontaktiraj nas!