Informatika

Pripreme za Državnu maturu iz Informatike u grupi počinju u veljači (proljetne grupe) te traju do održavanja ispita državne mature.

30 sati priprema podijeljeno je na 15 termina po 2 školska sata (90 min). Učenik je dužan na satu biti 15 min ranije kako bi predavač imao mogućnost pregledati zadaću i odgovoriti na pitanja iz nje ukoliko nešto učeniku nije jasno. Naš rad je zasnovan na vježbi i jako puno riješenih zadataka što je ujedno i razlog velikoj uspješnosti koju maturanti već godinama ostvaruju nakon naših priprema.

Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima. Višegodišnje iskustvo i stručnost naših predavača garancija je da ćete upisati željeni fakultet.

Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

 

Kontakt:

Mob: 097/683 44 25

Poduke vodi:

Hitno trebaš instrukcije? Kontaktiraj nas!