Matematika

Pripreme za Državnu maturu iz Matematike u grupi počinju krajem listopada (jesenske grupe) i početkom veljače (proljetne grupe) te traju do održavanja ispita državne mature.

90 sati priprema (A razina) podijeljeno je na 45 termina po 2 školska sata (90 min). Učenik je dužan na satu biti 15 min ranije kako bi predavač imao mogućnost pregledati zadaću i odgovoriti na pitanja iz nje ukoliko nešto učeniku nije jasno. Naš rad je zasnovan na vježbi i jako puno riješenih zadataka što je ujedno i razlog velikoj uspješnosti koju maturanti već godinama ostvaruju nakon naših priprema.

Pripreme iz matematike se održavaju u vremenu koje odgovara učenicima, tako da im na raspolaganju bude i grupa koja radi vikendom i grupa koja radi tijekom tjedna. A sve u svrhu kako bi svaki učenik mogao pohađati svaki sat. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima. Višegodišnje iskustvo i stručnost naših predavača garancija je da ćete upisati željeni fakultet.

Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

 

Kontakt:

Mob: 097/683 44 25

Hitno trebaš instrukcije? Kontaktiraj nas!