Njemački jezik

Pripreme za Državnu maturu iz Njemačkog jezika u grupi počinju od ožujka i traju do održavanja ispita državne mature. Pripreme za A i B razinu traju 36 sati. Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.Višegodišnje iskustvo i stručnost naših predavača garancija je da ćete upisati željeni fakultet.

Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

 

Kontakt:

Mob: 097/683 44 25

Poduke vodi:

Hitno trebaš instrukcije? Kontaktiraj nas!