EDukOS – PREDMETI PO FAKULTETIMA NA 1. GODINI, 1. SEMESTAR

 

 

EFOS – EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK

Matematika – cijena za 1. kolokvij je 60€, plativo u 2 rate, radimo 40 školskih sati nastave (cijena za 2. kolokvij je ista)

 

 

FERIT – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Matematika 1 – Sveučilišni – 30 školskih sati, 55€  1. kolokvij  (cijena za 2. kolokvij je ista)

Matematika 1 – Stručni – 20 do 25 školskih sati, 50€ 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

OEIE – Sveučilišni smjer Računarstvo – Programsko inž. – 28 školskih sati, 60€ 1. kolokvij  (cijena za 2. kolokvij je 65€ za 34 školska sata)

OET – Sveučilišni smjer Računarstvo – Računalno inž. – 25 školskih sati, 55€ 1. kolokvij  

Linearna algebra –   25 školskih sati , 55€ 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

Programiranje 1 – PRIPREME ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE, 4 mjesečne rate po 26.25€ za ukupno 40 šk.sati – tečaj traje cijeli semestar

 

 

GRAFOS – GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Matematika 1 – Stručni – 20 školskih sati, 40€ za 1. kolokvij (cijena za 2. i 3. kolokvij je jednaka)

Matematika 1 – Sveučilišni – 25 školskih sati, 55€ za 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

Osnove fizike –  20 školskih sati, 50€ za 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

Tehnička mehanika 1 – stručni studij – cijena 45€ po kolokviju

 

 

PTFOS – PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

Matematika 1 – 20 školskih sati, 50 € za 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

Stehiometrija (Opća kemija) – minimalno 60 školskih sati, 130 €  – tečaj traje minimalno 2 mjeseca.

 

 

FOOZOS – FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI (Učiteljski fakultet)

Elementarna matematika –  minimalno 30 školskih sati, 2 rate po 32.50€ za 1. kolokvij (to je predmet koji u prvom semestru ima samo jedan kolokvij, a u drugom semestru još jedan)

 

 

FAKULTET PRIMJENJENE MATEMATIKE i INFORMATIKE (bivši Odjel za matematiku)

Diferencijalni račun – 20 školskih sati, 60 € za 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

Linearna algebra –   20 školskih sati, 60 € za 1. kolokvij (cijena za 2. kolokvij je ista)

 

 

Prijave za sve predmete službeno se vrše na: https://crm.edukos.hr/prijave

Ostavite komentar