Maturanti presretni s webinarom u Edukosu!

edukacija, webinar

Maturanti presretni s webinarom u Edukosu!

Održali smo prvi webinar „Što ti krade vrijeme?“ za polaznike priprema državne mature kako bi bili i psihički spremni za pristupanje ispitima.

Edukosova predavačica priprema iz hrvatskoga jezika i pedagoginja Kristina Kasumović stavila je naglasak na osobno centriranje polaznika – gdje su i kamo idu? Aktivnostima kao što su definiranje životnih ciljeva, prepoznavanje navika koje ih približavaju ciljevima kao i onih koje ih od cilja udaljavaju te donošenje konkretnih odluka za sljedećih mjesec dana udaren je temelj za mjesečnu, tjednu i dnevnu organizaciju. Potom, predstavljen je model uz pomoć kojeg polaznici mogu rasporediti vrijeme za učenje te načini kojima se proces može olakšati. 

Polaznici webinara posebno su korisnim prepoznali borbene riječi podrške, motivacijski govor, pomoć pri organizaciji vremena i učenja te podizanje svijesti o tomu kako je vrijeme dragocjeno – ali da si ne treba tovariti na leđa više nego što se može ponijeti.

U svemu, pa tako i u pripremama za maturu, vrijedi samo jedno pravilo: Daj sve od sebe – ali dan po dan. Ne možeš danas dati biljci vode za sljedećih godinu dana. Ne pokušavaj isto sa samim sobom.

Izvor: www.pixabay.com