...
Ana Minarik Veselinov
Predavač genetike

O predavaču

Ana Veselinov se pridružila timu EDukOS-a u listopadu 2017. godine. Završila je Zootehniku na FAZOS-u, pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Podučavanje u EDukOS-u radi kao hobi honorarno iz ljubavi prema poslu.

Ana polaznicima daje mogućnost individualnih poduke/instrukcije, u kojima može ostvariti direktniji pristup polaznicima kao bi lakše pratila njihov uspjeh te svakom polazniku prilagođava tempo rada ili grupnih instrukcija, u kojima kao ekipa uče i kolegijalno postižu rezultate.

Vrijeme održavanja instrukcija, Ana potrebama polaznika, a pored toga, uvijek otvorena za odgovaranje na eventualna dodatna pitanja koja dobiva putem kanala mobilne komunikacije.

Među mnogim postignućima, jako je ponosna na svoj rad s osobama s poteškoćama u učenju te njihov uspjeh u savladavanju gradiva.