...
Erika Wachtler Pećar
Predavač engleskog i njemačkog jezika

O predavaču

Erika Wachtler Pećar pridužila se timu EDukOS-a u studenom 2023. godine.

Preddiplomski studij Anglistike i Germanistike završila je 2021. godine u Zagrebu i stekla akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkog jezika i književosti i engleskog jezika i književnosti.

Trenutno je studentica dvopredmetnog diplomskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji dovršava u Osijeku pišući diplomske radove za Germanistiku (smjer Nastavnički) pa Anglistiku (smjer Lingvistički).

U dosadašnjim akademskim danima posebno su je se dojmile različite prakse u nastavi na kojima je potvrdila svoju dugu ljubav prema podučavanju.

Odlikuje ju odgovornost prema radu tako da je pedantna, u pripremi nastave temeljita, u prolaženju materijala iscrpna, a prilikom planiranja nastave krasi ju kreativnost, pogotovo u oblikovanju zadataka i aktivnosti prilagođenih potrebama polaznika.

U EDukOS-u drži individualne instrukcije za engleski i njemački te individualne i poluindividualne tečajeva za oba jezika.

Uz jezike, voli pjevati i svirati klavir, gitaru, ukulele, a po potrebi i orgulje, s obzirom da je pohađala i glazbenu školu.