...
Ivana Periš
Profesor biologije i kemije

O predavaču