...
Jakov Rastija
Predavač - elektronika i teorija električkih mreža

O predavaču

Jakov Rastija član je Edukos tima od prosinca 2023. godine.

Trenutno je student diplomskog studija elektrotehnike na FERIT-u, a u Edukosu vodi tečajeve iz stručnih predmeta iz područja elektrotehnike.

Ima izražen interes za edukaciju studenata te na jednostavan način polaznicima tečaja približava teoriju i objašnjava ključne koncepte potrebne za savladavanje problemskih zadataka.

Svima na njegovim tečajevima je zagarantirana poticajna i ugodna radna atmosfera te kvalitetni materijali koji prate plan i program na fakultetu. Uz to je raspored nastave u velikoj mjeri prilagodljiv polaznicima i njihovim obvezama.