...
Marija Maloča
Profesor psihologije

O predavaču

Marija Maloča razvija svoje talente u EDukOS-u od 2018. godine kada je počela pripremati maturante za ispit državne mature iz psihologije.


Marija je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2016. godine, a iste godine završila je i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu, također na FFOS-u.


Osim što radi kao predavačica na pripremama za državnu maturu iz psihologije, Marija radi i kao asistentica direktora, te je na taj način uključena u sva područja rada EDukOS-a.


Prolaznost četiri dosadašnje generacije Marijinih polaznika na maturi je 100%, na što je Marija posebno ponosna, a najveća radost joj je kada dobije povratne informacije od polaznika da im je uspjela prenijeti ljubav prema psihologiji i još više ih zainteresirati da se njome bave dalje kroz život.


Marijini kolege kažu za nju da svoju struku uspješno koristi i u poslu asistentice direktora jer ju krasi strpljivost i dobra interpersonalna inteligencija koja se očituje u sposobnosti slušanja i razumijevanja drugih. Osim toga, vrline savjesnosti i pedantnosti joj pomažu da uspješno savladava svoje svakodnevne poslovne izazove.


Slobodno vrijeme uglavnom provodi s djecom i suprugom ili čitajući dobru knjigu, ako za to uhvati vremena.