...
Rastimir Orlić
Predavač programiranja 1 i 2

O predavaču