...
Sven Dukić
Predavač matematike

O predavaču

Sven Dukić je član EDukOS-a od veljače 2021.


Student je Preddiplomskog studija matematike i računarstva na Odjelu za matematiku. U EDukOS-u drži individualne instrukcije iz matematike za osnovne i srednje škole, a većina polaznika su učenici Prirodoslovno-matematičke gimnazije iz Osijeka.


Osim individualnih instrukcija, tijekom jeseni 2021., pripremao je studente FERIT-a za prvi kolokvij iz Linearne algebre I na kojem je ostvario maksimalnu prolaznost. U slobodno vrijeme bavi se sportom i žongliranjem s 3 i 4 loptice.


Sven je disciplinirana osoba te se može prilagoditi svakom polazniku kako bi mu gradivo prenio na najbolji mogući način.