Upoznajte EDukOS-ov EFOS tim!

efos_edukos

Upoznajte EDukOS-ov EFOS tim!

EDukOS-ov EFOS tim poznat je po svojoj stručnosti, kvaliteti i dugogodišnjem iskustvu. Naša vrijedna ekipa posebno je oformljena i stoji vam na raspolaganju za instrukcije iz brojnih predmeta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

U nastavku kroz kratke crtice možete bolje upoznati predmete i predavače EDukOS-ovog tima.

Ime i prezime: Antun Vidić

Antun Vidić

Predmeti: Matematika, Kvantitativne metode, Matematičke metode u financijama

Rješava probleme studentima na EFOS-u od 2010. godine.

Postotak prolaznosti predmeta:

Na Matematici i Matematičkim metodama (i kolokviji i pismeni ispiti) te na Kvantama (kolokviji) je prolaznost grupa koje sam držao u posljednjih 5 godina gotovo uvijek 100%-tna. Tu mislim na prolaznost iz prvog pokušaja. Odnosno, grupa koju uzmem za mene je imala 100% prolaznost ukoliko je odmah na prvom pokušaju 100% položila taj predmet. (Nažalost, određeni instruktori prolaznost od 100% tumače ukoliko su im ljudi 3 puta zaredom pali te onda na 4. izlasku prođu pa si to gledaju kao da su stekli prolaznost 100%. To je za mene besmisleno.)
Što se tiče Kvanti na pismenom ispitu, tu mi prolaznost ne uspijeva biti 100% u svakoj grupi, no uglavnom mi već na 2. izlasku grupa uspije u cijelosti riješiti i taj kolegij.
Sve to je dobiveno isključivo dobrim sustavom rada kroz koji prođu moji studenti. Naime, na prvom satu im pojasnim da bez ozbiljnog rada ne može doći ni rezultat te da ću od njih tražiti maksimalni angažman. Produkt toga je u konačnici odličan rezultat!
edukos_matematika_Efos
efos_matematika_edukos
Zašto upisati baš taj predmet u EDukOS-u? 
EDukOS uskače onda kada nešto drugo zakaže. Ako student želi peticu, a samostalno ne može doći do nje, mi smo tu da mu pojasnimo i najteže zadatke. Ako student nema jak faktor volje – mi smo tu da ga potaknemo. Ako student nema samodiscipline za učenje – mi smo tu da mu pomognemo izvući njegov maksimum. Kako god, mi smo tu da nadoknadimo ono što je prepreka između studenta i željenog rezultata.

Ime i prezime: Chanine Bošnjak

Chanine Bošnjak

Predmeti: Statistika, Računovodstvo, Financiranje poduzetničkog pothvata, Financijski menadžment za poduzetnike.

Rješava probleme studentima na EFOS-u od 2016. godine.

Postotak prolaznosti predmeta: Donosimo samo neke od posljednjih rezultata Chanine.

edukos_statistika_3.kolokvij
edukos_statistika_kolokviji edukos_statistika
Zašto upisati baš taj predmet u EDukOS-u? 
Zato što u EDukOS-u kroz rad u zanimljivoj i opuštenoj atmosferi studenti lakše prihvaćaju gradivo i brže ga savladaju.

Ime i prezime: Sonja Bertović Maleta

SONJA_MALETA_Edukos_Ekonomski_fakultet_makro_makroekonomija_

Predmeti: Makroekonomija

Rješava probleme studentima na EFOS-u od 2013. godine.

Postotak prolaznosti predmeta: Donosimo samo neke od posljednjih rezultata Sonje.

edukos_makro_razlikovna edukos_makroekonomija

Zašto upisati baš taj predmet u EDukOS-u? 
Marko je najkompleksniji predmet na drugoj godini EFOS-a. U EDukOS-u se instrukcijama definitivno olakšava i ubrzava njegovo učenje.
————
Prijavite se i povjerite svoje brige našem iskusnom timu i uz puno truda i rada pripremite se za kolokvije i ispite i ostvarite odlične rezultate. Prijavu možete izvršiti javljanjem preko našeg Facebook messengera, na mobitel 0976834425 ili na e-mail: info@edukos-instrukcije.hr