Upoznajte GRAFOS tim!

GRAFOS tim

Upoznajte GRAFOS tim!

Edukosov GRAFOS tim (Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek) poznat je po svojoj stručnosti, kvaliteti i dugogodišnjem iskustvu. Naša vrijedna ekipa posebno oformljena u GRAFOS tim stoji vam na raspolaganju za instrukcije iz brojnih predmeta na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Osijeku.

Predmeti za koje smo spremni:

> Matematika

> Fizika

> Mehanika i teh. mehanika

> Statika

> Metalne konstrukcije

> Betonske konstrukcije

> Drvene konstrukcije

> Mehanika tla

> Geotehničko inženjerstvo

> Otpornost materijala

> Hidromehanika

> Hidraulika

> Opskrba vodom i odvodnja

> Vjerojatnost i statistika

 

Naš GRAFOS tim:

Josip Janjić

Nikola Lucić

Damir Glick

Josipa Šumanovac

Matija Klarić

Goran Pahanić

 

Prijavite se i povjerite svoje brige našem iskusnom timu i uz puno truda i rada riješite ispite i mirno se spremite za kolokvije i sve rokove. Prijavu možete izvršiti javljanjem preko našeg Facebook messengera, na mobitel 0976834425 ili na e-mail: info@edukos-instrukcije.hr