Kemija

Predavači: Ivana Periš

Cjelokupne pripreme za Državnu maturu iz predmeta Kemija.

Grupe počinju krajem listopada (jesenske grupe) i početkom veljače (proljetne grupe) te traju kontinuirano do održavanja ispita državne mature.

Pripreme traju 65 sati. Cijena tečaja iznosi u prosjeku 2,9€ po satu.

Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.

Plaćanje je moguće u maksimalno 8 mjesečnih obroka, bez plaćanja bilo kakvih kamata. Trenutna cijena izražena je s popustom do 30.9.2023. na raniju prijavu 1. predmeta.

Kod potpisivanja ugovora o prijavi plaća se upisnina od 15€ po predmetu. Upisnina nije dio tečaja.

Na tisuće maturanata koji su prošli kroz EDukOS i upisali željene fakultete pokazatelj su stručnosti predavača. Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

Kurikulum je prazan

Ostavite komentar

Main Content