Psihologija

Predavači: Marija Maloča

Cjelokupne pripreme za Državnu maturu iz predmeta Psihologija.

Grupe počinju početkom veljače (proljetne grupe) te traju kontinuirano do održavanja ispita državne mature.

Pripreme traju 40 sati. Cijena tečaja iznosi u prosjeku 4,48€ po satu. Trenutna cijena izražena je s popustom do 30.9.2023. na raniju prijavu 1. predmeta.

Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.

Plaćanje je moguće u maksimalno 8 mjesečnih obroka, bez plaćanja bilo kakvih kamata. Trenutna cijena izražena je s popustom do 30.9.2023. na raniju prijavu 1. predmeta.

Kod potpisivanja ugovora o prijavi plaća se upisnina od 15€ po predmetu. Upisnina nije dio tečaja.

Na tisuće maturanata koji su prošli kroz EDukOS i upisali željene fakultete pokazatelj su stručnosti predavača. Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.

Kurikulum je prazan

Ostavite komentar

Main Content