Tečaj njemačkog jezika – poluindividualni tečaj

Predavači: Ana Primorac, Andrea Mazur, Laura Mazur

Poluindividualni Tečaj njemačkog jezika se organizira u jutarnjim, popodnevnim i večernjim terminima jedan do dva puta tjedno po dva školska sata.
Individualan pristup kod tečajeva omogućujemo malim grupama do 5 ljudi.

Poluindividualni tečajevi od 30 sati se mogu upisati tijekom cijele godine

Tečajeve viših stupnjeva vode profesori koji su izvorni govornici. Stupnjeve tečajeva smo uskladili sa stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe levels, CEFL)

Nakon uspješno završenog tečaja polaznicima se uručuje potvrda o završenom stupnju jezika.

  • CEFL stupanj A1 – 1. stupanj
  • CEFL stupanj A2 – 2. i 3. stupanj
  • CEFL stupanj B1 – 4. i 5. stupanj
  • CEFL stupanj B2 – 6. i 7. stupanj
Kurikulum je prazan

Ostavite komentar

Main Content