Lektura

Predavači: Andrea Mazur, Laura Mazur, Danijela Midžić, Ana Tadijana Mikić, Ivana Buljubašić, Kristina Ljubić, Ana Primorac

Lektura se vrši po cijeni od 5.97€ po kartici teksta. Ukupna cijena ovisi o broju kartica teksta.

Lekturu vršimo po dogovoru u vremenskom trajanju ovisno o veličini teksta

Lekturu tekstova na vršimo za diplomske radove, seminare i ostale poslovne ili studentske potrebe.

Kurikulum je prazan

Ostavite komentar

Main Content